Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Duchovní cvičení s názvem "Za všechno děkujme Pánu", kteé vede P. Jan Kuník, se uskuteční ve dnech 27. - 31. 3. 2017 v exercičním domě na Svaté Hoře. Plakát s podrobnějšími informacemi je ke stažení zde:
Jechortová
Kalendář akcí na Svaté Hoře 2016 - 2017 máte ke stažení v pdf  zde.
Autor: Jechortová
Plakátek se všemi exerciciemi na Svaté Hoře v roce 2017 je ke stažení zde.
Autor: Jechortová
Pamatnik
..

.. :  - ..  : 
Od
 
Název akce
16.01.17 Výstava "Velehrad vás volá!"
Výstava "Velehrad vás volá!"
16.01.17   - 31.12.17   
místo : Svatá Hora - Mníšecká kaple
popis :

Velehradská pouť v roce 1985 u příležitosti 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje šokovala komunistický režim. Putovní výstava věnovaná této do té doby nemyslitelné události bude umístěna v Mníšecké kapli na Svaté Hoře.

Vypískat komunistické funkcionáře, to bylo v roce 1985 téměř nepředstavitelné. Přesto k tomu došlo. V jihomoravském Velehradě se chystala velká poutní slavnost, kterou měl navštívit i papež Jan Pavel II. Komunistický režim mu však vstup do země nepovolil a rozhodl se poutní slavnost proměnit v mírovou manifestaci. Osobnosti ve skryté církvi však zmobilizovaly čtvrt milionu převážně mladých lidí, kteří povzbuzeni výzvou papeže Jana Pavla II. „Nebojte se!“, vypískali na Velehradě komunistické funkcionáře a předložili režimu účet za desetiletí náboženského útlaku a nerespektování občanských práv.

Výstava „Velehrad Vás volá!“ mapuje události, které pouti předcházely, situaci církevních organizací v 80. letech a následně samotný průběh shromáždění a jeho důsledky. Přibližuje a aktivity některých významných osobností skryté církve.

Panel s názvem Tajná svědectví mimo jiné připomíná zásluhy kardinála Meisnera, který v této těžké době tajně vysvětil více než 60 českých jáhnů a kněží. Kopie milostné sošky Panny Marie Svatohorské stávala na oltáři jeho domácí kaple v berlínské biskupské rezidenci. Tu pak po revoluci daroval zpět Svaté Hoře. Dodnes rád Svatou Horu navštěvuje.


23.03.17 Exercicie "Trpělivost s církví"
Exercicie "Trpělivost s církví"
23.03.17 17:30  - 26.03.17  13:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Ondřej Salvet, cena kurzu je 1200,-- Kč.

25.03.17 Zvěstování Páně
Zvěstování Páně
25.03.17   - 25.03.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00.
26.03.17 NOVINKA! Prohlídka svatohorské zvonice
NOVINKA! Prohlídka svatohorské zvonice
26.03.17 13:00  - 26.03.17  16:30 
místo : Svatá Hora
popis :

Nabízíme Vám prohlídku svatohorské zvonice. V měsíci březnu to bude poprvé možné dne 19. a 26. 3., dále pak 9. a 30. dubna 2017 vždy od 13 do 16 hodin. Poslední prohlídka začíná v 15,30 hod.

Při prohlídce se dozvíte zajímavosti o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnou zblízka, zjisti, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. 

Prohlídka není časově náročná, zabere cca 30 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou najednou. Vstupné je 50,-- kč na osobu. Těšíme se na Vás.
27.03.17 Exercicie "Za všechno děkujme Pánu"
Exercicie "Za všechno děkujme Pánu"
27.03.17 17:30  - 31.03.17  09:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Jan Kuník.

29.03.17 Postní koncert v basilice
Postní koncert v basilice
29.03.17 19:00  - 29.03.17  20:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Vepřekův smíšený sbor a hosty vede sbormistr Pavel Šmolík. Na programu budou Janovy Pašije Radka Rejška.

31.03.17 ZRUŠEN! Koncert "S Kristem trpícím a umírajícím společnost" v basilice
ZRUŠEN! Koncert "S Kristem trpícím a umírajícím společnost" v basilice
31.03.17 18:00  - 31.03.17  19:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Koncert je bohužel ZRUŠEN!  "S Kristem trpícím a umírajícím společnost" v basilice (křížová cesta). Účinkuje Literátské bratrstvo DNES.
01.04.17 Pouť díků za záchranu MUKLů, kteří přežili propad 31. 3. - 1. 4. 1962
Pouť díků za záchranu MUKLů, kteří přežili propad 31. 3. - 1. 4. 1962
01.04.17 11:00  - 01.04.17  12:30 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mši svatou celebruje Dominik kardinál Duka.Pouť s uskutečňuje ve spolupráci s Konfederací politických vězňů.

07.04.17 Koncert Stabat mater v basilice
Koncert Stabat mater v basilice
07.04.17 18:00  - 07.04.17  19:00 
místo : Svatá Hora - bazilika
popis : Koncert "Stabat mater" skupiny vox novus pod vedením Petry Nové bude v basilice od 18 hodin.
09.04.17 Květná neděle
Květná neděle
09.04.17   - 09.04.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. Mše v 9.00 a 11.00 začínají průvodem s ratolestmi z náměstíčka před Svatou Horou.  Hudba při liturgii v 9.00 a v 11.00: Pavel Šmolík - Pašije podle Matouše.
09.04.17 Novinka - prohlídky zvonice
Novinka - prohlídky zvonice
09.04.17 13:00  - 09.04.17  15:30 
místo : Svatá Hora
popis :

Nabízíme Vám prohlídku svatohorské zvonice. V měsíci březnu to bude poprvé možné dne 19. a 26. 3., dále pak 9. a 30. dubna 2017 vždy od 13 do 16 hodin. Poslední prohlídka začíná v 15,30 hod.

Při prohlídce se dozvíte zajímavosti o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnou zblízka, zjisti, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. 

Prohlídka není časově náročná, zabere cca 30 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou najednou. Vstupné je 50,-- kč na osobu. Těšíme se na Vás.
13.04.17 Zelený čtvrtek
Zelený čtvrtek
13.04.17 17:00  - 13.04.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svatá jen v 17.00 na památku poslední večeře. Po mši svaté adorace Nejsvětější svátosti v Getsemanské zahradě. Možnost získat plnomocné odpustky.
14.04.17 Velký pátek
Velký pátek
14.04.17   - 14.04.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Den přísného postu. V 15.00 Křížová cesta v parku. V 17.00 Velkopáteční obřady. Hudba při obřadech: Janovy pašije (chorální). Možnost získat plnomocné odpustky.

15.04.17 Bílá sobota
Bílá sobota
15.04.17   - 15.04.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Boží hrob otevřen od 6.30. Obřady velikonoční vigilie ve 20.00 hodin. Možnost získat plnomocné odpustky.
16.04.17 Boží Hod velikonoční
Boží Hod velikonoční
16.04.17   - 16.04.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Zasvěcený svátek. Mše svatá v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. Svěcení pokrmů. Hudba při liturgii v 9.00: Velikonoční proprium Karla Břízy.

 

Archív akcí   Všechny plánované akce


Warning: require(modules/wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'modules/wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187