Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Jak se vám líbí představa, že na zářivou hvězdu světového hudebního nebe nemusíte cestovat ani do New Yorku ani do Londýna ani do Milána a dokonce ani do Vídně? Stačí vyrazit na závěrečný koncert Hudebního festivalu Antonína Dvořáka v Příbrami. Právě tady, v majestátních prostorách poutního místa Svatá Hora, se 25. května 2017 představí věhlasný americký barytonista Thomas Hampson.

Jechortová
Kalendář akcí na Svaté Hoře 2016 - 2017 máte ke stažení v pdf  zde.
Autor: Jechortová
Plakátek se všemi exerciciemi na Svaté Hoře v roce 2017 je ke stažení zde.
Autor: Jechortová
Pamatnik
..

.. :  - ..  : 
Od
 
Název akce
16.01.17 Výstava "Velehrad vás volá!"
Výstava "Velehrad vás volá!"
16.01.17   - 31.12.17   
místo : Svatá Hora - Mníšecká kaple
popis :

Velehradská pouť v roce 1985 u příležitosti 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje šokovala komunistický režim. Putovní výstava věnovaná této do té doby nemyslitelné události bude umístěna v Mníšecké kapli na Svaté Hoře.

Vypískat komunistické funkcionáře, to bylo v roce 1985 téměř nepředstavitelné. Přesto k tomu došlo. V jihomoravském Velehradě se chystala velká poutní slavnost, kterou měl navštívit i papež Jan Pavel II. Komunistický režim mu však vstup do země nepovolil a rozhodl se poutní slavnost proměnit v mírovou manifestaci. Osobnosti ve skryté církvi však zmobilizovaly čtvrt milionu převážně mladých lidí, kteří povzbuzeni výzvou papeže Jana Pavla II. „Nebojte se!“, vypískali na Velehradě komunistické funkcionáře a předložili režimu účet za desetiletí náboženského útlaku a nerespektování občanských práv.

Výstava „Velehrad Vás volá!“ mapuje události, které pouti předcházely, situaci církevních organizací v 80. letech a následně samotný průběh shromáždění a jeho důsledky. Přibližuje a aktivity některých významných osobností skryté církve.

Panel s názvem Tajná svědectví mimo jiné připomíná zásluhy kardinála Meisnera, který v této těžké době tajně vysvětil více než 60 českých jáhnů a kněží. Kopie milostné sošky Panny Marie Svatohorské stávala na oltáři jeho domácí kaple v berlínské biskupské rezidenci. Tu pak po revoluci daroval zpět Svaté Hoře. Dodnes rád Svatou Horu navštěvuje.


27.04.17 Exercicie pro zdravotníky a ty, kteří pečují o druhé „Hledání zdrojů síly ke službě“
Exercicie pro zdravotníky a ty, kteří pečují o druhé „Hledání zdrojů síly ke službě“
27.04.17 17:30  - 30.04.17  13:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede mons. Aleš Opatrný, cena kurzu je 1200,-- Kč.
30.04.17 Novinka - prohlídky zvonice na Svaté Hoře
Novinka - prohlídky zvonice na Svaté Hoře
30.04.17 13:00  - 30.04.17  16:00 
místo : Svatá Hora - zvonice
popis :

Nabízíme Vám prohlídku svatohorské zvonice. Dne  9. a 30. dubna 2017 vždy od 13, 14, 15 a 16 hodin. 

Při prohlídce se dozvíte zajímavosti o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnou zblízka, zjisti, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. 

Prohlídka není časově náročná, zabere cca 30 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou najednou. Vstupné je 50,-- kč na osobu. Těšíme se na Vás.
08.05.17 Exercicie P. Karel Satoria
Exercicie P. Karel Satoria
08.05.17 17:30  - 12.05.17  08:30 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede P. Karel Satoria, cena kurzu je 1510,-- Kč.


13.05.17 16. arcidiecézní pouť za duchovní povolání - mše svatá v 11.00.
16. arcidiecézní pouť za duchovní povolání - mše svatá v 11.00.
13.05.17 11:00  - 13.05.17  13:00 
místo : Svatá Hora - Korunovační oltář a basilika
popis : Ostatní mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

16.05.17 Sv. Jana Nepomuckého
Sv. Jana Nepomuckého
16.05.17   - 16.05.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

20.05.17 Sv. Klementa Marii Hofbauera, CSsR
Sv. Klementa Marii Hofbauera, CSsR
20.05.17   - 20.05.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

20.05.17 Koncert "Jakou to vůní dýchá zem"
Koncert "Jakou to vůní dýchá zem"
20.05.17 18:00  - 20.05.17  19:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Májový koncert "Jakou to vůní dýchá zem" v basilice. (zpěv, varhany a mluvené slovo)

21.05.17 Nově - prohlídky zvonice na Svaté Hoře
Nově - prohlídky zvonice na Svaté Hoře
21.05.17 13:00  - 21.05.17  16:30 
místo : Svatá hora - zvonice
popis :

Nabízíme Vám prohlídku svatohorské zvonice. V měsíci květnu 21. a 28. 5. 2017 vždy od 13, 14, 15 a 16 hodin. 

Další termíny jsou: v červnu 18. 6. a 25. 6. 2017

Při prohlídce se dozvíte zajímavosti o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnou zblízka, zjisti, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. 

Prohlídka není časově náročná, zabere cca 30 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou najednou. Vstupné je 50,-- kč na osobu. Těšíme se na Vás.
22.05.17 Exercicie „Bůh uzdravuje náš život“
Exercicie „Bůh uzdravuje náš život“
22.05.17 15:00  - 26.05.17  08:30 
místo : Svatá hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Josef Michalčík, CSsR

25.05.17 Slavnost Nanebevstoupení Páně
Slavnost Nanebevstoupení Páně
25.05.17   - 25.05.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. 

25.05.17 Závěrečný koncert Dvořákova festivalu Příbram u Korunovačního oltáře na Svaté Hoře!
Závěrečný koncert Dvořákova festivalu Příbram u Korunovačního oltáře na Svaté Hoře!
25.05.17 19:00  - 25.05.17  20:30 
místo : Svatá Hora - Korunovační oltář
popis :

Magie místa a hlasu - Thomas Hampson uzavře HF Antonína Dvořáka Příbram.

Program závěrečného koncertu byl sestaven s ohledem na místo konání, a tak v ambitech Svaté Hory zazní v doprovodu Komorní filharmonie Pardubice pod taktovkou Marka Štilce  sakrální díla A. Dvořáka, J. S. Bacha, G. Mahlera a S. Bodorové. Čeští příznivci klasické hudby mají jedinečnou příležitost navštívit koncert mimořádné světové osobnosti, který se navíc uskuteční v nevšedních prostorách s neopakovatelnou atmosférou. 

Vstupenky nejen na závěrečné vystoupení Thomase Hampsona, ale na všechny koncerty 49. ročníku Hudebního festivalu A. Dvořáka Příbram, lze zakoupit na www.hfad.cz a na www.ticketportal.cz

 


26.05.17 Muzejní noc na Svaté Hoře 2017
Muzejní noc na Svaté Hoře 2017
26.05.17 16:00  - 26.05.17  22:30 
místo : Svatá Hora - muzeum
popis :

Celostátní Festival muzejních nocí. Svatohorské muzeum bude otevřeno za symbolickou cenu 20,-- Kč.

Při této příležitosti bude prvně možné shlédnout výstavu Diktatura versus naděje o perzekuci kněží v období totality.


26.05.17 Výstava "Diktatura versus naděje" na Svaté Hoře
Výstava "Diktatura versus naděje" na Svaté Hoře
26.05.17 17:00  - 31.10.17   
místo : Svatá Hora - muzeum
popis :

O Muzejní noci na Svaté Hoře dne 26. 5. 2017 bude možno prvně shlédnout výstavu „Diktatura versus naděje“ o pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1989.

     Výstavu u příležitosti Roku víry a 1 150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje ve spolupráci s Římskokatolickou farností na Velehradě uspořádaly Archiv Kanceláře prezidenta republiky a Ústav pro studium totalitních režimů. Základním záměrem výstavy je jednak zmapování šíře perzekuce církve totalitním režimem v Československu a postižení mocenských nástrojů i konkrétních metod, užívaných k likvidaci církevního, respektive duchovního života společnosti, jednak způsoby, jak církev těmto tlakům čelila.

     K výstavě byl vypracován výukový materiál (pracovní listy ve čtyřech variantách a metodika a řešení k pracovním listům), který je volně ke stažení na stránkách Ústavu pro totalitní režimy. Aktivity realizované pomocí cvičení v pracovním listu vedou žáky k porozumění klíčovým momentům z dějin české katolické církve zvláště ve 40. a 50. letech 20. století. Žáci se také blíže seznámí s osudy čtyř předních církevních osobností (Josef Beran, Jan Anastáz Opasek, Miloslav Vlk a Dominik Duka). Důraz je kladen na interpretaci textu a obrazových materiálů, spolupráci ve skupině.


27.05.17 Pouť Matice Svatohorské 
Pouť Matice Svatohorské 
27.05.17 10:00  - 27.05.17  11:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svatá v basilice. Ostatní mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

 

Archív akcí   Všechny plánované akce


Warning: require(modules/wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'modules/wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187