Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Kalendář akcí na Svaté Hoře 2016 - 2017 máte ke stažení v pdf  zde.
Autor: Jechortová
Plakátek se všemi exerciciemi na Svaté Hoře v roce 2017 je ke stažení zde.
Autor: Jechortová

Muzeum

Nově zrekonstruovaný poutní areál Svaté Hory Vám nyní nabízí novou expozici nového velkého muzea, které je určeno nejen všem žákům a studentům, ale i všem zájemcům o historii a barokní umění. Máme pro Vás připravený poutavý výklad, pracovní listy, zajímavé exponáty, časovou osu s významnými událostmi z naší historie, animované filmy, dokumentární film o rekonstrukci, slepou mapu Čech a mnoho dalšího. Plakátek je ke stažení zde:

Autor: Jechortová
Pamatnik
..

.. :  - ..  : 
Od
 
Název akce
16.01.17 Výstava "Velehrad vás volá!"
Výstava "Velehrad vás volá!"
16.01.17   - 31.12.17   
místo : Svatá Hora - Mníšecká kaple
popis :

Velehradská pouť v roce 1985 u příležitosti 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje šokovala komunistický režim. Putovní výstava věnovaná této do té doby nemyslitelné události bude umístěna v Mníšecké kapli na Svaté Hoře.

Vypískat komunistické funkcionáře, to bylo v roce 1985 téměř nepředstavitelné. Přesto k tomu došlo. V jihomoravském Velehradě se chystala velká poutní slavnost, kterou měl navštívit i papež Jan Pavel II. Komunistický režim mu však vstup do země nepovolil a rozhodl se poutní slavnost proměnit v mírovou manifestaci. Osobnosti ve skryté církvi však zmobilizovaly čtvrt milionu převážně mladých lidí, kteří povzbuzeni výzvou papeže Jana Pavla II. „Nebojte se!“, vypískali na Velehradě komunistické funkcionáře a předložili režimu účet za desetiletí náboženského útlaku a nerespektování občanských práv.

Výstava „Velehrad Vás volá!“ mapuje události, které pouti předcházely, situaci církevních organizací v 80. letech a následně samotný průběh shromáždění a jeho důsledky. Přibližuje a aktivity některých významných osobností skryté církve.

Panel s názvem Tajná svědectví mimo jiné připomíná zásluhy kardinála Meisnera, který v této těžké době tajně vysvětil více než 60 českých jáhnů a kněží. Kopie milostné sošky Panny Marie Svatohorské stávala na oltáři jeho domácí kaple v berlínské biskupské rezidenci. Tu pak po revoluci daroval zpět Svaté Hoře. Dodnes rád Svatou Horu navštěvuje.


24.02.17 Ikona Panny Marie ustavičné pomoci požehnaná papežem Františkem navštíví na své pouti Svatou Horu
Ikona Panny Marie ustavičné pomoci požehnaná papežem Františkem navštíví na své pouti Svatou Horu
24.02.17   - 27.02.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis :

V rámci jubilea 150. výročí obnovení veřejné úcty k Matce ustavičné pomoci, Svatý Otec František požehnal dvanáct speciálně vytvořených ikon po dobu generální audience na náměstí sv. Petra v Římě dne 18. května 2016.

Začátkem roku 2017 začala putovat tato ikona po všech společenstvích a kostelích redemptoristů po celém světě. Poté, co ikona navštívila chrámy a komunity slovenských redemptoristů a redemptoristek východního obřadu, navštívila i redemptoristy západního obřadu na Slovensku. Ikona, která doputuje i na Svatou Horu, má rozměry 46 x 58 cm. Jednu ikonu vytvořil br. Richard Maidwell CSsR z jihoafrické provincie, jednu Maria Slepchenková OSsR z Ukrajiny (momentálně působí ve společenství redemptoristek v Bielsku Białej) a zbylých deset P. Eugeniusz Karpiel CSsR z Krakova.

Rozměrově je větší než originál, který je v kostele sv. Alfonze v Římě.

Od 13. února byla ikona přítomná v Bratislavě, kde se na mimořádné kapitule setkali redemptoristé jednotky Bratislava a Praha. Ikona byla v Bratislavě po celou dobu konání kapituly, která byla mimořádná tím, že se na ní oficiálně spojili redemptoristé těchto dvou jednotek. Podle P. Róberta Režného, zodpovědného  za tříročí oslav Matky ustavičné pomoci: „Přítomnost ikony na kapitule je též symbolickým vyjádřením toho, že redemptoristé chtěli začít něco nového, t. j. novou provincii, u nohou Matky Ustavičné Pomoci".

Ve dnech 24. – 27. února 2017 bude v basilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře. Přivezena bude z Frýdku. V sobotu bude speciální pobožnost k Matce ustavičné pomoci, a to po mši svaté v 9 hodin. Od nás pak poputuje do Tasovic u Znojma.


25.02.17 Pobožnost k putovní ikoně Panny Marie ustavičné pomoci
Pobožnost k putovní ikoně Panny Marie ustavičné pomoci
25.02.17 09:00  - 25.02.17  11:00 
místo : Svatá Hora - bazilika
popis :

V rámci jubilea 150. výročí obnovení veřejné úcty k Matce ustavičné pomoci požehnal v květnu 2016 papež František 12 ikon Matky ustavičné pooci, které se staly putovními ikonami po společenstvích a kostelích redemptoristů po celém světě.

K nám na Svatou Horu bude přivezena v pátek 24. 2. 2017 z Frýdku. V sobotu 25. 2. 2017 bude proto speciální pobožnost k Matce ustavičné pomoci, a to po mši svaté v 9 hodin. Originál ikony je v kostele sv. Alfonze v Římě.


01.03.17 Popeleční středa
Popeleční středa
01.03.17   - 01.03.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00. Den přísného postu. Udělování popelce při všech mších. Hudba při liturgii v 17.00: Proprium Radka Rejška.

13.03.17 Výroční den zvolení papeže Františka
Výroční den zvolení papeže Františka
13.03.17   - 13.03.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.
18.03.17 Postní duchovní obnova
Postní duchovní obnova
18.03.17 09:00  - 18.03.17  12:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Vede P. Jan Sokulski CSsR.: Mše svatá, promluva, adorace, závěr. Ostatní mše sv. v 7.00, 17.00. 

20.03.17 Sv. Josefa
Sv. Josefa
20.03.17   - 20.03.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00.
23.03.17 Exercicie "Trpělivost s církví"
Exercicie "Trpělivost s církví"
23.03.17 17:30  - 26.03.17  13:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Ondřej Salvet, cena kurzu je 1200,-- Kč.

25.03.17 Zvěstování Páně
Zvěstování Páně
25.03.17   - 25.03.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00.
27.03.17 Exercicie "Za všechno děkujme Pánu"
Exercicie "Za všechno děkujme Pánu"
27.03.17 17:30  - 31.03.17  09:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Jan Kuník.

31.03.17 Koncert "S Kristem trpícím a umírajícím společnost" v basilice
Koncert "S Kristem trpícím a umírajícím společnost" v basilice
31.03.17 18:00  - 31.03.17  19:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Koncert "S Kristem trpícím a umírajícím společnost" v basilice (křížová cesta). Účinkuje Literátské bratrstvo DNES.
01.04.17 Pouť díků za záchranu MUKLů, kteří přežili propad 31. 3. - 1. 4. 1962
Pouť díků za záchranu MUKLů, kteří přežili propad 31. 3. - 1. 4. 1962
01.04.17 11:00  - 01.04.17  12:30 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mši svatou celebruje Dominik kardinál Duka.Pouť s uskutečňuje ve spolupráci s Konfederací politických vězňů.

09.04.17 Květná neděle
Květná neděle
09.04.17   - 09.04.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. Mše v 9.00 a 11.00 začínají průvodem s ratolestmi z náměstíčka před Svatou Horou.  Hudba při liturgii v 9.00 a v 11.00: Pavel Šmolík - Pašije podle Matouše.
13.04.17 Zelený čtvrtek
Zelený čtvrtek
13.04.17 17:00  - 13.04.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svatá jen v 17.00 na památku poslední večeře. Po mši svaté adorace Nejsvětější svátosti v Getsemanské zahradě. Možnost získat plnomocné odpustky.
14.04.17 Velký pátek
Velký pátek
14.04.17   - 14.04.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Den přísného postu. V 15.00 Křížová cesta v parku. V 17.00 Velkopáteční obřady. Hudba při obřadech: Janovy pašije (chorální). Možnost získat plnomocné odpustky.

 

Archív akcí   Všechny plánované akce