Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Zveme Vás na benefiční koncert na podporu stavby velkých varhan pro svatohorskou basiliku. Uskuteční se dne 7. prosince od 19 hodin a účinkují Vratislav Kříž - baryton, Martin Moudrý - varhany a Vladimír Rejlek - trubka. Plakátek je ke stažení zde:
Jechortová

Muzeum

Nově zrekonstruovaný poutní areál Svaté Hory Vám nyní nabízí novou expozici nového velkého muzea, které je určeno nejen všem žákům a studentům, ale i všem zájemcům o historii a barokní umění. Máme pro Vás připravený poutavý výklad, pracovní listy, zajímavé exponáty, časovou osu s významnými událostmi z naší historie, animované filmy, dokumentární film o rekonstrukci, slepou mapu Čech a mnoho dalšího. Plakátek je ke stažení zde:

Autor: Jechortová
Po celou adventní dobu od pondělí do soboty (kromě neděle) bude ranní rorátní mše svatá na Svaté Hoře v 6.00 hod. Mše svatá v 7 hodin již nebude!!!!!
Jechortová
Pamatnik
..

.. :  - ..  : 
Od
 
Název akce
15.06.16 Putovní výstava "Milovat dobro a odporovat zlu" - v Mníšecké kapli
Putovní výstava "Milovat dobro a odporovat zlu" - v Mníšecké kapli
15.06.16   - 14.12.16   
místo : Svatá Hora - Mníšecká kaple
popis : Putovní výstava "Milovat dobro a odporovat zlu" 

je věnovaná poválečnému pražskému arcibiskupovi a politickému vězni Josefu kardinálu Beranovi. Výstava na deseti panelech přibližuje životní mezníky kardinála Berana, zasazuje je do historických souvislostí a podtrhuje význam jeho osobnosti v odporu vůči totalitním režimům 20. století – nacismu a komunismu. Putovní výstava vznikla v prosinci 2009 jako jubilejní akce k 40. výročí úmrtí pražského arcibiskupa Josefa kardinála Berana. Poprvé se veřejnosti představila v prostorách Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Její vernisáž se stala součástí vzpomínkového obřadu pořádaného dne 7. prosince 2009, při němž kardinál Miloslav Vlk odhalil před pražským kněžským seminářem pomník arcibiskupa Berana. V únoru 2010 byla expozice k vidění na mezinárodním festivalu Mene Tekel. V závěru roku o výstavu projevil zájem český velvyslanec u Svatého stolce Pavel Vošalík. Jeho přičiněním byla přeložena do italštiny, a tak mohla být dne 16. května 2011 představena italské veřejnosti na Papežské univerzitě Svatého kříže v Římě u příležitosti 100. výročí Beranova kněžského svěcení a jeho římské primice. Výstavu slavnostně zahájila předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Miroslava Němcová a s projevy vystoupili emeritní státní sekretář Svatého stolce kardinál Angelo Sodano, papežský nuncius Diego Causero a kardinál Miloslav Vlk. Přítomna byla také delegace města Plzně, rodiště kardinála Berana, v čele s primátorem Mgr. Martinem Baxou a plzeňským biskupem Františkem Radkovským. Od té doby byla výstava s italským názvem Amare il bene e contrapporsi al male k vidění v říjnu 2011 v Miláně a následně v listopadu na Teologickém institutu San Tommaso v sicilské Messině. V březnu 2012 doputovala do reprezentativních prostor komplexu S. Maria la Nova v Neapoli a odtud byla přemístěna do poutního domu Velehrad v Římě. Také česká verze výstavy se objevila na různých místech republiky. Od 31. ledna 2011 hostovala v kuloárech Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavy Němcové. Následně proběhla v třeboňské farnosti a ve Znojmě. Na jaře roku 2012 zavítala mezi krajany ve Vídni a v prosinci 2013 se představila v Plzni. Od června 2016 je zapůjčena na Svatou Horu.

 

PROSÍM POŽÁDEJTE V PRODEJNĚ O ZPŘÍSTUPNĚNÍ KAPLE…….


04.12.16 2. neděle adventní
2. neděle adventní
04.12.16   - 04.12.16   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30.
05.12.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
05.12.16 06:00  - 05.12.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
06.12.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
06.12.16 06:00  - 06.12.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
07.12.16 Benefiční koncert na podporu stavby velkých varhan na Svaté Hoře
Benefiční koncert na podporu stavby velkých varhan na Svaté Hoře
07.12.16 19:00  - 07.12.16  20:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Zveme Vás na benefiční koncert na podporu stavby velkých varhan pro svatohorskou basiliku. Uskuteční se dne 7. prosince od 19 hodin a účinkují Vratislav Kříž - baryton, Martin Moudrý - varhany a Vladimír Rejlek - trubka.
07.12.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
07.12.16 06:00  - 07.12.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
08.12.16 Slavnost Panny Marie Počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Slavnost Panny Marie Počaté bez poskvrny prvotního hříchu
08.12.16 09:00  - 08.12.16   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Doporučený svátek. Mše v 9.00, 11.00, 17.00.
08.12.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
08.12.16 06:00  - 08.12.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
09.12.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
09.12.16 06:00  - 09.12.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
10.12.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
10.12.16 06:00  - 10.12.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
10.12.16 Adventní duchovní obnova
Adventní duchovní obnova
10.12.16 09:00  - 10.12.16  12:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Vede P. Jan Kuník začátek v 9.00 mší sv. s duchovním slovem, po mši sv. adorace Nejsv. Svátosti, zakončení ve 12.00 hod.
11.12.16 3. neděle adventní
3. neděle adventní
11.12.16   - 11.12.16   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30.
12.12.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
12.12.16 06:00  - 12.12.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
13.12.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
13.12.16 06:00  - 13.12.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
14.12.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
14.12.16 06:00  - 14.12.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
 

Archív akcí   Všechny plánované akce