Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Bifary pro trubku a varhany
Jechortová

Jechortová
Pamatnik
..

.. :  - ..  : 
Od
 
Název akce
16.01.17 Výstava "Velehrad vás volá!"
Výstava "Velehrad vás volá!"
16.01.17   - 30.10.17   
místo : Svatá Hora - Mníšecká kaple
popis :

Velehradská pouť v roce 1985 u příležitosti 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje šokovala komunistický režim. Putovní výstava věnovaná této do té doby nemyslitelné události bude umístěna v Mníšecké kapli na Svaté Hoře.

Vypískat komunistické funkcionáře, to bylo v roce 1985 téměř nepředstavitelné. Přesto k tomu došlo. V jihomoravském Velehradě se chystala velká poutní slavnost, kterou měl navštívit i papež Jan Pavel II. Komunistický režim mu však vstup do země nepovolil a rozhodl se poutní slavnost proměnit v mírovou manifestaci. Osobnosti ve skryté církvi však zmobilizovaly čtvrt milionu převážně mladých lidí, kteří povzbuzeni výzvou papeže Jana Pavla II. „Nebojte se!“, vypískali na Velehradě komunistické funkcionáře a předložili režimu účet za desetiletí náboženského útlaku a nerespektování občanských práv.

Výstava „Velehrad Vás volá!“ mapuje události, které pouti předcházely, situaci církevních organizací v 80. letech a následně samotný průběh shromáždění a jeho důsledky. Přibližuje a aktivity některých významných osobností skryté církve.

Panel s názvem Tajná svědectví mimo jiné připomíná zásluhy kardinála Meisnera, který v této těžké době tajně vysvětil více než 60 českých jáhnů a kněží. Kopie milostné sošky Panny Marie Svatohorské stávala na oltáři jeho domácí kaple v berlínské biskupské rezidenci. Tu pak po revoluci daroval zpět Svaté Hoře. Dodnes rád Svatou Horu navštěvuje.


26.05.17 Výstava "Diktatura versus naděje" na Svaté Hoře
Výstava "Diktatura versus naděje" na Svaté Hoře
26.05.17 17:00  - 31.10.17   
místo : Svatá Hora - muzeum
popis :

O Muzejní noci na Svaté Hoře dne 26. 5. 2017 bude možno prvně shlédnout výstavu „Diktatura versus naděje“ o pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1989.

     Výstavu u příležitosti Roku víry a 1 150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje ve spolupráci s Římskokatolickou farností na Velehradě uspořádaly Archiv Kanceláře prezidenta republiky a Ústav pro studium totalitních režimů. Základním záměrem výstavy je jednak zmapování šíře perzekuce církve totalitním režimem v Československu a postižení mocenských nástrojů i konkrétních metod, užívaných k likvidaci církevního, respektive duchovního života společnosti, jednak způsoby, jak církev těmto tlakům čelila.

     K výstavě byl vypracován výukový materiál (pracovní listy ve čtyřech variantách a metodika a řešení k pracovním listům), který je volně ke stažení na stránkách Ústavu pro totalitní režimy. Aktivity realizované pomocí cvičení v pracovním listu vedou žáky k porozumění klíčovým momentům z dějin české katolické církve zvláště ve 40. a 50. letech 20. století. Žáci se také blíže seznámí s osudy čtyř předních církevních osobností (Josef Beran, Jan Anastáz Opasek, Miloslav Vlk a Dominik Duka). Důraz je kladen na interpretaci textu a obrazových materiálů, spolupráci ve skupině.


01.11.17 Slavnost Všech svatých
Slavnost Všech svatých
01.11.17   - 01.11.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
02.11.17 Všech věrných zemřelých
Všech věrných zemřelých
02.11.17   - 02.11.17   
místo : Svatá Hota - basilika a dušičková kaple
popis : Mše svaté  v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Po odpolední mši svaté následuje dušičková pobožnost. Hudba při liturgii: Karel Bříza - Pohřební responzoria (výběr).
06.11.17 Bl. španělských mučedníků, CSsR
Bl. španělských mučedníků, CSsR
06.11.17   - 06.11.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

09.11.17 Výroční den založení Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele a výročí posvěcení lateránské baziliky
Výroční den založení Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele a výročí posvěcení lateránské baziliky
09.11.17   - 09.11.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
12.11.17 Exercicie pro kněze – „Opory našeho života“
Exercicie pro kněze – „Opory našeho života“
12.11.17 17:30  - 18.11.17  08:30 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede mons. Aleš Opatrný, cena kurzu je 2310,-- Kč.


22.11.17 Památka sv. Cecílie
Památka sv. Cecílie
22.11.17   - 22.11.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

22.11.17 Svatocecilské nešpory
Svatocecilské nešpory
22.11.17 18:00  - 22.11.17  18:45 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Po večerní mši svaté následují tradiční zpívané Svatocecilské nešpory P. Šmolíka.
23.11.17 Koncert v basilice - Bifary pro trubku a varhany
Koncert v basilice - Bifary pro trubku a varhany
23.11.17 19:00  - 23.11.17  20:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Bifary pro trubku a varhany
Originální kompozice pro trubku a varhany z pera R. Rejška a další duchovní hudba ve svatohorské bazilice. Radek Rejšek – trubka, Pavel Šmolík – varhany


24.11.17 Koncert varhany a zpěv v basilice
Koncert varhany a zpěv v basilice
24.11.17 15:30  - 24.11.17  16:30 
místo : Svatá Hora - basilika
popis :

 

V pátek 24. 11. od 15.30 hodin se koná koncert ve svatohorské basilice. Na varhany hraje Marie Zahrádková a zpívat kantáty od Bacha a Buxtehudeho bude Kateřina Falcníková.

 


26.11.17 Slavnost Ježíše Krista Krále
Slavnost Ježíše Krista Krále
26.11.17   - 26.11.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svatá v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. Od 12.00 do 15.00 adorace Nejsvětější Svátosti. Možnost získat plnomocné odpustky.
26.12.17 Vánoční koncert Svatohorského chrámového sboru
Vánoční koncert Svatohorského chrámového sboru
26.12.17 16:30  - 26.12.17  17:30 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Koncert Svatohorského chrámového sboru v basilice pod vedením regenschoriho Pavla Šmolíka.

07.04.18 2. pouť díků za záchranu MUKLů z Bytízu, kteří přežili propad 31. 3. - 1. 4. 1962
2. pouť díků za záchranu MUKLů z Bytízu, kteří přežili propad 31. 3. - 1. 4. 1962
07.04.18 11:00  - 07.04.18  12:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Děkovná mše sv. v basilice v 11 hodin.

12.05.18 17. arcidiecézní pouť za duchovní povolání
17. arcidiecézní pouť za duchovní povolání
12.05.18 08:00  - 12.05.18  15:00 
místo : Svatá Hora - Korunovační oltář
 

Archív akcí   Všechny plánované akce


Warning: require(modules/wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'modules/wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187