Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA


Historie provincie - 7. kapitola

kapitoly: 1 2 3 4 5 6 7

VII. Významní kněží a bratří pražské provincie

P. František S. Ševčík
, nar. 22.únor 1867 Strušovice, + 19.1.1938 - Kostolná. Velký misionář - 620 misií, exercitátor. Působil většinou na Slovensku.

P. František As. Mečíř, nar. 4.10.1877 - Praha, + 19.1.1939 Brno. Lektor v juvenátě, později rektorem a 2x provinciálním konsultorem.

P. Leopold Slanina, nar. 1877 v Příbrami, + 1936 na Července. Knězem 1901. Působil v Praze, na Svaté Hoře a Července. 250 misií a renovací.

P. Josef Dušek, nar. 1848 - Štípa u Zlína, + 27.1.1891 - Červenka, (pohřben v Litovli), misionář, mariánský ctitel.

P. Josef Hřebačka, nar. 17.3.1810 - Moravská Nová Ves, + 2.2.1860 - Praha. Od r. 1859 rektor v Praze - Karlově.

P. Martin Janů, nar. 1865 - Buřenice u Pelhřimova, + 1937 - Libějovice. Byl prvním direktorem juvenátu na Července, působil v Hlučíně a rektorem v Obořišti a Libějovicích.

P. František Sal. Blažek, 9.1.1865 - Pelhřimov, + 26.2.1922 - Svatá Hora. Přeložil 14 spisů sv. Alfonsa, šest let rektorem v Brně.

P. Josef Tomášek, nar. 17.11.1839 - Smirady, + 27.2.1906, Červenka. Byl 25 let na Července, 15 let rektorem, velký misionář na Slovensku - 596 misijních akcí.

P. Leopold Michálek, nar. 1794 Vídeň, + 1857 Praha - Karlov.

P. Jaroslav Kalous, nar. 1896, Kapsová Lhota u Strakonic, + 13.3.1943 – Brno. Lektor juvenátu na Července, v Libějovicích, krátce na Svaté Hoře a v Brně. Byl velkým misionářem.

P. Karel Mixa, nar. 1872 Žďár, + 19.3.1925 Praha - Nejprve kaplan, od r. 1907 v kongregaci, budoval plzeňskou kolej a kostel sv. Jana. Naposled rektor koleje v Praze a provinciální konsultor. Umírá v 52 letech.

P. Antonín Maštalíř, nar. 1807 Smečno, + 23.3.1874 Praha. V roce 1831 knězem, pak lektorem Starého zákona a hebrejštiny v Mautern. Od r. 1856 rektorem v Praze (15 let). Výborný představený a misionář (300 misijních akcí). Byl mužem modlitby a usebranosti. Patřil mezi vynikající misionáře.

P. Josef Nedbal, nar.6.2.1853 Dobrotice u Holešova, r. 1876 knězem, pak působil na Svaté Hoře a v Českých Budějovicích. V roce 1894 - rektor na Července, budoval tam juvenát. Patřil mezi vynikající misionáře (350 akcí), působil i v Polsku (Lodž). Umírá 19.3.1915 na Svaté Hoře. Jeho žák P. Josef Říha napsal jeho životopis (v rukopise).

P. Josef Loch, nar. 25.12.1864 Dubno u Příbrami, + 7.4.1914 Bílsko. Byl prvním magisktrem noviců pražské provincie. Řeholní dorost vychovával čtrnáct roků. Od r. 1907 byl superiorem a magistrem v Bílsku, kde i r. 1914 zemřel. Pohřben v Cholini.

P. Jan Ondroušek, nar. 1810 Protivanov, + 14.4.1875 Červenka. Byl vzorným redemptoristou, misionářem, česky i německy, prvním rektorem na Července, tam umírá ve věku 64 let.

P. František Sal. Němec, nar. 1850, Chořelice u Litovle, + 24.4.1922 - Praha. V r. 1873 knězem, jako mladý působil v Praze a Vídni, pak 30 let představeným na Svaté Hoře, ve Vídni, v Praze a prvním provinciálem pražské provincie od r. 1901 - 1912. Do r. 1918 rektorem v Praze. P. Martin Janů o něm píše: „P. Němec stál v čele úsilí o založení pražské provincie, řídil ji s moudrostí a láskou. Jako kněz byl zbožný, zběhlý a zkušený v morálce, oblíbený zpovědník a vůdce duší. Jeho bratr Ignác byl diecézním knězem, další bratr Adolf bratrem laikem v kongregaci a dvě sestry řeholnicemi u sester de Notre Dame.

P. František Ass. Pivnička, nar. 1849, Hořepník u Pacova, r. 1873 knězem, + v dubnu 1935 v Brně. Jako misionář působil téměř ve všech diecézích a z Červenky zajížděl i na Slovensko. Vykonal 300 misijních prací. Dožil se 60 let kněžství a svůj život zakončil v brněnské komunitě.

P. Rudolf Granát, nar. 15.4.1892 Drásov u Příbrami, + 29.4.1943 v Bratislavě. Po studiích lektorem v juvenátě na Července a od r. 1923 přeložen na Slovensko. Byl redaktorem slovenského Vestníku Združenia, v letech 1936 - 1942 rektorem ve Stropkově a v r. 1943 umírá v Bratislavě.

P. Václav Smolík, nar. 22.9.1866, Třeboň, + 3.5.1920 v Praze. Působil v komunitách: Koclířov, Budějovice, Červenka a 15 roků přednášel v Obořišti. Napsal knihu o modernismu. Od r. 1917 na Svaté Hoře a potom v Praze až do smrti.

P. Karel Nováček, nar. 22.2.1837, Tušť, Vitorazsko, + 18.5.1911 - Praha, jako rektor. Po vysvěcení působil krátce na Svaté Hoře a ve Vídni a pak dlouho na Července, odkud 18 roků řídil misie na Moravě a jako první také na Slovensku (1874) spolu s koclířovkými pátery. Pro své schopnosti patřil mezi přední misionáře provincie. Závěr života strávil v Praze.

P. Ignác Bláha, nar. 1843 - Letovy u Klatov, + 18.5.1917 - Brno. Byl činný při našem kostele ve Vídni pro místní Čechy. Odsud vodíval poutní výpravy na Svatou Horu. Vykonal 500 misijních prací a kázával samorostle, lidově. Vytrvale zpovídal. Umřel jako první člen brněnské koleje.

P. Dr. Jan Madlener - nar. 13.11.1787 - Strakonice, + 26.5.1868 - Praha, Vyšehrad. Pocházel z rodiny plukovního lékaře. Stal se profesorem matematiky na vídeňské universitě, propadl i panteismu a zásluhou sv. Klementa konvertoval, r. 1819 se stal knězem, redemptoristou. Sv. Klement kázal na jeho primici. Pak požehnaně působil v alpských zemích. Od r. 1856 v Praze. V r. 1862 se účastnil přenášení kostí sv. Klementa ze hřbitova do kostela Panny Marie na Nábřeží. Mezi jeho příbuzné patřil i František Palacký. Zemřel v pražské komunitě.

P. František Xav. Wohlmann, nar. 1797 - Netolice, + 9.6.1865 - Červenka. Vynikl jako znamenitý kazatel. Jeho kázání byla vydána v 8 svazcích. Byl představeným v rakouských klášterech a od r. 1851 působil jako misionář v českých zemích. V r. 1862 přišel na Červenku, kde také zemřel.

Br. kl. Stanislav Nekula, nar. 1889 - Jemnice u Moravských Budějovic, + 10.6.1907 Myslibořice u Moravských Budějovic. V noviciátě dostal zákeřnou nemoc a předčasně složil sliby a zemřel v rodném kraji. Redemptoristy se stali jeho dva bratři Stanislav a Václav (ten zemřel jako vojenský kaplan v severní Itálii 1918).

P. Josef Roller, nar. 1840 - Ústí nad Orlicí, + 23.6.1914 - Svatá Hora. Nejvíc působil na Svaté Hoře a na Července. Byl výborným znalcem rubrik a léta redigoval direktář rakouské provincie. Byl rektorem na Svaté Hoře (1894) a od r. 1898 v Českých Budějovicích. Zakládal dva nové domy: Obořiště v r. 1902 (do r. 1907), a potom Plzeň do r. 1909. Konec života strávil na Svaté Hoře.

P. Alois Roller - nar. 1846, Ústí nad Orlicí, + 1904 - Praha. Často nemocný, tělesně slabý, proto nejvíc zpovídal. Od r. 1901 byl rektorem v Praze, kde zemřel raněn mrtvicí.

Ct. P. Vilém Janauschek, nar. 19.10. 1859 - Vídeň, + 30.6.1926 - Vídeň. Jeho rodiče pocházeli z Moravského Slovácka, ze Žeravic u Kyjova, byl osmý ze 16 dětí. Dva jeho bratři byli řeholníky: kapucín a benediktin, dvě jeho sestry řeholnicemi. Od r. 1890 byl 11 let magistrem noviců a potom prvním provinciálem vídeňské provincie. Zemřel v pověsti svatosti a jeho kosti byly po osmi letech přeneseny do kostela Panny Marie na Nábřeží. Od r. 1934 se připravuje proces jeho blahořečení.

P. Dr. Václav Haklík, nar. 1799 - Praha, + 1.7.1861 - Praha. Byl universitním profesorem a ředitelem Klinkowströmova institutu. Po smrti druhé manželky se stal r. 1841 knězem, se synem vstoupil do kongregace a jeho dvě dcery se staly redemptoristkami. Od r. 1862 působil v Praze, krátce také na Svaté Hoře a po návratu do Prahy umírá raněn mrtvicí.

P. Cyril Vařecha, nar. 1882 - Ostrožská Nová Ves, okr. Uherské Hradiště, + 7.7.1913 ve svém rodišti. Po vysvěcení učil v Obořišti logiku, dějiny, češtinu a stal se prefektem studentů. U kostela založil spolek Dětství Ježíšovo, který měl až 200 členů. Ve studentátě působil pět let. Když vážně jako mladý onemocněl, odjel do rodné vesnice, kde také brzo zemřel ve věku 31 let.

P. Emanuel Kovář, nar. 1863 - Příbram, + 7.7.1936 - Svatá Hora. Měl spisovatelské nadání. Vydal tři publikace: „Zasvěťme se Božskému Srdci“, „Život sv. Gerarda“, „Život ct. Jana Neumanna“. Zemřel na Svaté Hoře před padesátým rokem svého kněžského svěcení.

P. Generál Mikuláš Mauron - nar. 7.2.1818 - Sv. Silvestr. Švýcarsko, + 13.7.1893 - Řím. Po vysvěcení přednášel filosofii a morálku. Jako francouzský provinciál se účastnil r. 1855 generální kapituly a byl zvolen představeným kongregace. Svůj úřad zastával 38 roků. Za jeho vedení se kongregace velmi rozšířila do mnoha dalších zemí.

P. Karel Plešek - nar. 1864 - Černotín u Hranic na Moravě, + 18.7.1921 - Svatá Hora. Jeho první stanicí byla Svatá Hora od r.1888. Zakládal brněnskou kolej, kde byl rektorem. V r. 1915 přešel na Svatou Horu a tam se stal rektorem. Umírá ve věku 56 let.

P. Václav Dubský, nar. 1873 - Sousedice u Strakonic, + 21.7.1932 - Obořiště. Téměř celý život věnoval výchově dorostu. Od r. 1907 byl direktorem juvenátu na Července. Od r. 1916 prefektem studentů. V Obořišti šířil zasvěcování rodin Božskému Srdci. Byl vyhledávaným zpovědníkem.

P. František Ass. Schroller, nar. 19.8.1867 - Troubelice u Zábřehu, + 27.7.1941 - Horní Ročov, okr. Louny. Od r. 1905 pracoval v brněnské koleji, zakládal klášter v Moravské Ostravě, v Brně a v r. 1935 patřil mezi první členy koleje v Bratislavě. Byl vzorem modlitby a apoštolské práce a lásky ke kongregaci. Pořídil první překlad Návštěv sv. Alfonsa a dalších 14 brožur našeho světce. Po smrti převezen do Prahy a pohřben na Vyšehradě.

Br. Ludvík Dušek, nar. 1865 - Dobrá Voda u Pacova, + 8.8.1929 - Obořiště. Byl jedním z českých členů redemptoristů, kteří přišli do Haliče v jižním Polsku a v Mošciskách a v Tuchově po 25 let vařil spolubratřím. Na závěr života přišel do Obořkště, kde 7 let ztrávil v bolestné nemoci. Pohřben na svatopolském hřbitově.

P. Karel Soukeník - nar. 1865 - Konětopy u Příbrami, + 10.8.1905 - Praha. Jako mladý kněz učil v Mautern a v Koclířově. Později působil jako misionář v Českých Budějovicích a od r. 1901 v Praze, kde byl provinciálním konsultorem a později rektorem komunity. Schopnostmi patřil mezi vynikající členy provincie. Umírá poměrně ještě mladý, nedožitých 40 let.

P. František Ass. Horsák, nar. 1889 - Kunovice u Uh. Hradiště, + 11.8.1925 - Brno. Jako mladý kněz byl horlivý unionista. Nejdéle působil na Svaté Hoře, kde založil odbočku Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje. Zemřel ve věku 35 let a na přání rodičů pohřben v rodných Kunovicích.

P. Josef Kučera, nar. 1884, Kostelec u Štípy (Zlín), + 15.8.1933 - Libějovice (pohřben v Příbrami). Knězem se stal r. 1908, r. 1912 jmenován prefektem studentů a od r. 1918 magistrem noviců. V roce 1927 se stal rektorem v Obořišti. Za šest let velmi zvelebil obořištskou kolej, zavedl elektrické osvětlení, rozšířil knihovnu a zavedl úpravy v kostele. Od r. 1933 jmenován direktorem juvenátu, ale již v srpnu téhož roku umírá ve věku 49 let.

P. Alois Pokorný, nar. 28.2.1890 - Stará Roveň u Jevíčka, + 26.7.1939 - Brno. V brněnské koleji podporoval zasvěcování rodin Božskému Srdci a dětský spolek Liga tarsiciů. Vydal dvě brožury a přispíval do edice Životem (P. Schikory). I přes slabé zdraví vykonal 75 misií a 20 kurzů exercicií. Vynikal bratrskou láskou a pokorou. Zemřel ve věku 49 let.

P. Dr. Rudolf Smetana - 7.9.1802 - Hajany u Brna, + 2.9.1871 - Gars am Inn (Bavorsko).Byl rodem šlechtic. Po smrti své manželky Justiny vstoupil do kongregace a r. 1831 přijal kněžské svěcení. Pak se stal lektorem pastorálky v Mautern, potom prefektem studentů a rektorem koleje. Od r. 1848 po odstoupení P. Josefa Passerata se stal generálním vikářem. Od r. 1840 vedl velmi důležitá jednání se sv. Stolicí, jejichž výsledkem bylo zřízení prvních 6 provincií. Vydal vzácný spis o exerciciích: „Desítidenní exercicie pro řeholníky“. Později se účastnil prohlášení dogmatu o Neposkvrněném početí Panny Marie. Je významnou postavou naší kongregace v půli minulého století. Umírá v Garsu, kde nejdéle působil.

P. Jan Nep. Návrat, nar. 10.5-1950 Klimkovice ve Slezku, + 6.9.1935 Červenka. Do kongregace vstoupil jako diecézní kněz ve svých 43 letech. Působil hlavně v Praze, Bílsku a na Července. Vykonal 192 misií a renovací, 80 kurzů exercicií. V roce 1925 byl raněn mrtvicí, pak jen vypomáhal v komunitě. Umírá na Července ve svých 76 letech.

P. Josef Částek, nar. 14.8.1851 - Ústí nad Orlicí, + 15.9.1936 - Červenka. Pracoval hlavně na Svaté Hoře na Července. Vykonal 400 misijních prací. Od r. 1901 trpěl neuralgickými bolestmi ve tváři a musel se podrobit operaci. r. 1936 slavil diamantové jubileum kněžského svěcení. Zemřel na svátek Panny Marie sedmibolestné.

P. Václav Nekula, nar. 14.8.1884 - Jemnice u Moravských Budějovic, + 13.9.1918 - Videm u Udine, na italské frontě. Již jako student byl šiřitelem unionistické myšlenky a připravoval se na vstup do kongregace do Chorvatska. Po vysvěcení r. 1910 byl magistrem noviců a později direktorem juvenistů. r. 1915 byl odveden na vojnu a po zranění umírá na konci války v severní Itálii.

P. František Springer, nar. 3.1.1791 - Strass, Rakousko, + 19.9.1817 - Praha. Na studiích ve Vídně se seznámi se sv. Klementem a jako bohoslovec vstoupil do kongregace. Několik let zkoumal spiritualitu v našich neapolských klášterech. r. 1826 byl poslán do Lisabonu (Portugalsko) založit klášter u kostela sv. Jana Nepomuckého. Odtud se vrací již těžce nemocen a v Praze umírá. Je prvním redemptoristou, který je pohřben v Praze na Olšanech.

P. Jan Chrástek, nar. 10.12.1894 - Kunovice u Uherského Hradiště, + 20.9.1935 - Bratislava. Po vysvěcení r. 1921 působil jako zdatný misionář v Praze a v Brně. V r. 1933 jmenován rektorem v Českých Budějovicích. Již r. 1935 ustanoven superiorem v Bratislavě, kde z bývalého sirotčince zřizuje klášter a při něm prozatímní kapli sv. Cyrila a Metoděje. Ale již na podzim téhož roku byl operován a krátce na to umírá. Pohřben na hřbitově sv. Martina v Bratislavě.

P. Antonín Vorlíček, nar. 1.1.1893, Klučov na Třebíčsku, + 2.10.1937 Libějovice. Po vysvěcení celý život pracoval jako profesor a vychovatel kongregační mládeže. Deset roků byl sociem direktora juvenistů, tři roky direktorem a tři roky rektorem juvenátu v Libějovicích. Tam také umírá ve věku 44 let a je pohřben v parku juvenátu vedle svého primičního kazatele P. Martina Janů.

P. Jan Nep. Pertlíček, nar. 16.1.1893 - Zámek Žďár na Moravě, + 12.10.1939 - Brno. Juvenát vystudoval na Července. Po vysvěcení r. 1916 vykonal 44 misií, dvanáct exercičních kurzů. Působil v Plzni a na Březových Horách jako katecheta. Umírá v Brně ve věku 46 let.

P. František Ass. Mezírka, nar. 16.9.1881 - Želechovice u Zlína, + 26.10. 1931 - Praha Vyšehrad. Byl prvním studentem obořištského studentátu. Vysvěcen r. 1905. Vynikal neobyčejnou zbožností a vysokým nadáním. Po celý život byl představeným. Rok sociem direktora juvenátu, čtyři roky prefektem studentů, šest let rektorem v Obořišti, 12 let provinciálem. Bohoslovce vedl k hluboké úctě ke svátostnému Kristu. Jako provinciál rozšířil provincii na Slovensko a projevil velké pochopení pro uniatské myšlenky u nás. V r. 1930 se vrací jako lektor do Obořiště, ale již brzo na to umírá ve věku 50 let.

P. František Ass. Hradilák, nar. 15.10.1865 - Štípa u Zlína, + 28.10.1910 - Červenka. Po vysvěcení působil 11 let jako neúnavný misionář na Července a odtud hlavně na Slovensku. V r. 1901 se stal rektorem na Svaté Hoře a má velkou zásluhu o její zvelebení. r. 1905 dosáhl povýšení kostela Panny Marie na baziliku. r. 1909 se účastnil kanonizace sv. Klementa Hofbauera. Závěr života strávil na Července, kde také umírá ve věku 45 let.

P. Josef Kos, nar. 26.1.1807 - Přímětice u Znojma, + 31.10.1864 - Červenka. Do kongregace vstupuje jako bohoslovec a potom nejvíce působí v rakouských klášterech (Maribor, Innsbruck, Leoben). r. 1859 je superiorem v Koclířově a po 3 letech přechází na Červenku, kde založil velkou zahradu, pro kostel pořídil nové zvony a paramenta (jako rektor koleje). Tam se nakazil tyfem a zemřel. Pohřben je u kostela sv. Jakuba v Litovli.

P. František Ass. Blaťák, nar. 1.9.1868 - Čekyně u Přerova, + 2.11.1925 - Červenka. Po vysvěcení na kněze působil jako socius magistra noviců, socius prefekta studentů, jako lektor v Koclířovském juvenátě, lektor v Mautern a řadu let jako katecheta v Českých Budějovicích. Po založení pražské provincie byl činný v českých klášterech. Byl činný také literárně. Jeho starší bratr Adolf Blaťak zemřel jako klerik student r. 1886. P. František je pohřben na prostějovském hřbitově.

P. Ignác Richtárský, nar. 16.12.1827, + 3.11.1912 - Červenka. Do kongregace vstoupil jako diecézní kněz r. 1855. Působil v rakouských klášterech a od r. 1868 se stal rektorem na Července. Krátce pobyl také v Praze a pak 30 let žil na Července do svých 84 let. Byl horlivým šiřitelem úcty k Panně Marii ustavičné pomoci.

Br. klerik novic Tomáš Haderka, nar. 9.11.1893 - Náklo u Litovle, + 9.11.1912 - Náklo. Do juvenátu následoval svého staršího bratra Jana. V noviciátě se objevila plicní choroba, kterou léčil u rodičů a tam také zemřel v 19 letech. Pohřben v rodišti. Před smrtí složil sliby.

P. Josef Havelka, nar. 8.3.1887 - Příbram, + 18.11.1914 - Praha. Teologii studoval v Obořišti, kde si zamiloval spisy sv. Alfonsa a horlivě je hájil. Pro závažnou chorobu byl vysvěcen již po třetím ročníku teologie v r. 1811. Přesto se vážně připravoval na kazatelskou činnost. V r. 1913 přidělen do Prahy, ale již v příštím roce umírá. Pohřben na Vyšehradě.

P. František Xav. Kalina, nar. 2.11.1855 - Příbram, + 19.11.1929 - Praha. Od mládí byl velikým ctitelem Panny Marie svatohorské, kam denně zacházel. Po vysvěcení působil na Králíkách, ve Vídni a pak 30 roků v Praze, kde byl oblíbeným zpovědníkem a jeden čas i provinciálním konsultorem. V Praze oslavil zlaté kněžské jubileum. Pohřben na Vyšehradě.

P. František Krutil, nar. 4.8.1815 - Kroměříž, + 19.11.1897 - Červenka. Jako mladý kněz slíbil, že půjde mezi opuštěné duše do Ameriky. Od r. 1843 působil 18 let v USA (ostrov sv. Tomáše). V Baltimore nějaký čas žil u sv. Jana Neumanna. Po návratu do vlasti patřil mezi nejpopulárnější misionáře. Hodně pracoval na Králíkách, Filipově a na Svaté Hoře. Umírá na Července ve věku 82 let.

Fr. klerik novic Emil Kříž, nar. 31.12.1892, Druhlice u Obořiště, + 29.10.1911 - Svatá Hora, pohřben ve Svatém Poli u Obořiště. Jako novic v Bílsku onemocněl plicní chorobou, byl poslán na Svatou Horu a přesto, že jej otec zval domů, nechtěl, aby mohl denně přijímat sv. přijímání. I v nemoci vzorně zachovával řeholi a velmi si přál být pochován mezi obořištskými redemptoristy. Před smrtí složi sliby a za měsíc zemřel.

Br. Alois Mikulík, nar. 16.5.1881 Horní Újezd na Moravě, + 7.12.1937 - Bratislava. Po slibech 1907 patřil mezi první členy plze’nské koleje, kde byl 14 roků kuchařem. Potom léta v dalších klášterech. r. 1936 přišel do Bratislavy a tam již po roce umírá v předvečer svátku Neposkrvrněné Panny Marie.

P. Josef Šálek, nar. 8.9.1899 - Ostrožná Nová Ves u Uh. Hradiště, + 8.12.1937 - Plzeň, pohřben v rodišti. Byl synovcem P. Cyrila Vařechy C.Ss.R. Po vysvěcení působil v Brně, Července a v Plzni. Vykonal 118 misií, 33 triduí a 13 kurzů exercicií. Zemřel na misii v Myslivě u Nepomuku a na žádost otce převezen do Ostrožné Nové Vsi, kde spočívá vedle svého strýce P. Vařechy.

P. Antoním Wimmer, nar.13.6.1863 - Březové Hory u Příbrami, + 11.12. 1921 - Plzeň. Po vysvěcení působil na Července a v Praze a pak 17 roků na Svaté Hoře, kde zpovídal poutníky z Bavorska.

P. Štěpán Klestil, nar. 21.12.1862 - Litovel, + 11.12.1924 - Praha (Vyšehrad). Dlouho pracoval na Svaté Hoře a pak v Brně. Na misie nechodil, ale rád dával rekolekce kněžím a doma se věnoval bratřím. Naposled patřil do plzeňské komunity, ale zemřel v Praze.

P. Jan Nep. Novotný, nar. 12.12.1862, Kučeř (již. Čechy), + 19.12.1892 - Červenka. Po vysvěcení se připravoval na misijní činnost, ale brzo se u něj objevila plicní nemoc (na Svaté Hoře). Po přeložení na Červenku rychle chřadl a před vánocemi umírá ve věku 30 let. P. Novotný byl příbuzným českobudějovického biskupa Martina Říhy. Pohřben na Července.

P. Alois Škrobánek, nar. 28.9.1890 - Domoradovice u Opavy,+ 24.12.1928 - Svatá Hora. r. 1909 složil v Bílsku sliby, r. 1915 vysvěcen na kněze a ustanoven v Praze v Plzni. Hlavně byl činný jako socius magistra noviců, lektor v juvenátě a zástupce direktora juvenátu. Od r. 1922 působil na Svaté Hoře v redakci časopisu Svatá Hora a ve svatohorské matici. Od r. 1919 se léčil na plíce. Umírá ve věku 38 let.

P. Bohumil Matějů (baltimorská provincie), nar. 20.4.1868 - Kojetice, + 31.12.1939 - New York. V roce 1904 jako redemptorista odjel do USA. Přeložil do češtiny „Duch sv. Alfonsa“ od P. Berutti. Byl vynikajícím hudebníkem v teorii i praxi a štědře podporoval pražskou provincii, zvl. obořištský studentát.

Závěr k historii pražské provincie

Především chci poznamenat, že se nejedná o skutečnou historickou práci, ale spíš o pokus podat přehled domů a členů pražské provincie od jejího založení (1901). Do té doby totiž zpracovali předchozí desetiletí dosti podrobně P. Ladislav Daňha C.Ss.R, profesor historie v Obořišti a P. František Skácel C.Ss.R. Jejich dějiny kongregace a provincie jsou zachovány ve strojopise (v archivu). Podrobnější zachycení osudů provincie od r. 1901 nám brání nedostatek písemných pramenů, zvláště kronik jednotlivých domů. Část z nich máme sice v provinciálním archivu (Svatá Hora, Červenka, Obořiště, Plzeň), ale jejich prostudování vyžaduje hodně času. Daleko víc je jich uloženo ve státním archivu v Praze a v archivech krajů a okresů, kam byly dány po záboru klášterů. Zatím máme jen soupis toho, co obsahuje pražský archiv a můžeme v něm zkoumat, ovšem jen na místě samém. Bude vyžadovat ještě určitý čas pořídit soupisy materiálů týkajících se naší kongregace, které má zatím stát. Nejde ovšem jen o kroniky klášterů, ale též o mnoho písemností (pošta, smlouvy aj.), které patřily jednotlivým domům a jsou vedeny v archivech pod titulem „redemptoristé“.

Já si uvědomuji, že zvláště některé kláštery byly velmi aktivní (Praha, Svatá Hora, Plzeň, Brno, Ostrava) a bylo by velmi záslužné, aby se někdo schopný ujal tohoto úkolu (třebas zdatný důchodce), a tak mohl zpracovat dějiny těchto domů a významných členů. Bez ohledu na doklady ve státních archivech je už nyní možnost prostudovat ty kroniky, které se nám zachovaly a vybrat z nich důležité a zajímavé pasáže. Dalším možným pramenem poznatků o klášteřích i členech jsou časopisy, které se vydávaly v provincii: např. „Svatá Hora“, „Věstník sdružení sv. Josefa“ (v Obořišti), protože i ty obsahují řadu článků, které líčí osudy našich domů a práci komunit.

Největší mezera v informacích od dějinách provincie je v letech 1950 - 1990, kdy nebyla možnost vést jakékoli záznamy, ať osobní nebo řádové, protože všechno mohlo posloužit tajné policii jako kompromitující materiál. K dějinám těchto let maličko pomohou vzpomínky některých našich spolubratří, napsané v r. 1999, které líčí jejich vlastní osudy nebo i těch, s nimiž se mohli setkávat.

Historie našich klášterů po r. 1990, úsilí o jejich vrácení je podchyceno jednak v provinciální kronice a potom v obsáhlé korespondenci, která byla vedena s mnoha úřady a zvláště se soudy. Tato záležitost je příliš složitá, než aby se dala v krátkosti popsat. Základním problémem bylo nevhodně řešené vlastnictví našich domů už po první světové válce. Kláštery byly v závětích psány na jednotlivé členy. Člen, na jehož jméno byl dům napsán, musel uvést další dva kněze jako dědice pro případ své smrti. Ale ve zvláštním prohlášení připojeném k závěti musel uvést, že domy nepatří jemu, ale kongregaci. Dnešní právo uznává pouze jediný právně platný doklad (závěť), kterým se odkazuje majetek a každá jiná vysvětlující listina nemá před zákonem platnost, zvláště pokud je se závětí v určitém rozporu, jak to bylo v našich případech. Odborníci v majetkovém právu tvrdí, že takový způsob vlastnictví a jeho převádění na další členy musel mít už v zákoníku první republiky zvláštní výjimku, protože byl zcela neobvyklý. Naši spolubratři z karlovarské viceprovincie již před II. světovou válkou tuto praxi změnili a převedli všechny kláštery na provincii. Není také známo, proč se tato záležitost neřešila také v českých domech.

P. Jan Zemánek, C.Ss.R.